Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

15 December 2021
Χειροπρακτική, Οσφυαλγία και Κύκλος της Βάδισης

Χειροπρακτική, Οσφυαλγία και Κύκλος της Βάδισης Μελέτες για τον κύκλο της βάδισης (Gait Studies) έχουν…

Read more
08 December 2021
Chiropractic: A Critical Evaluation

Chiropractic: A Critical Evaluation   Chiropractic was defined by D.D. Palmer as “a science of…

Read more
09 November 2021
Diet News

A Probiotic/Prebiotic Combination Reduces Behavioral Symptoms Associated With Stress   A synbiotic (a probiotic plus…

Read more
09 November 2021
Diet News

Diets Higher in Omega-3 Fatty Acids Reduce Headache Frequency and Severity in People With Frequent…

Read more
09 November 2021
Study

Study confirms link between mechanotherapy and immunotherapy in muscle regeneration in mice. Massage has been…

Read more
29 November 2020
DISCOVER WHAT KIND OF MASSAGE THERAPIST YOU ARE

DISCOVER WHAT KIND OF MASSAGE THERAPIST YOU ARE   Every client is different and seeks…

Read more
29 November 2020
HOW TO AVOID BURNOUT AND HAVE A HAPPY WORK LIFE

HOW TO AVOID BURNOUT AND HAVE A HAPPY WORK LIFE   Can you recall the…

Read more