Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

14 September 2022
Treatment for long COVID: supplementation, oxygenation, and suggested treatment modalities

Treatment for long COVID includes methods to improve oxygenation and provide proper supplementation in addition…

Read more
29 August 2022
Αυχενική μοίρα, διαβήτης τύπου ΙΙ και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Ιδιοδεκτικότητα της Αυχενικής Μοίρας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και πιθανός συσχετισμός με το…

Read more
30 July 2022
Πόνος στον Αυχένα – Τραυματισμός δίκην μαστιγίου (Whiplash) – Χειροπρακτική

Χειροπρακτική και πόνος στον Αυχένα λόγω τραυματισμού δίκην μαστιγίου(whiplash). Ο τραυματισμός δίκην μαστιγίου (whiplash) συμβαίνει…

Read more
25 July 2022
Χειροπρακτική και Ehlers – Danlos σύνδρομο

Μπορεί η χειροπρακτική να βοηθήσει ασθενείς με Ehlers – Danlos σύνδρομο; Η χειροπρακτική φροντίδα υγείας…

Read more
19 July 2022
Χειροπρακτική Φροντίδα – Φαιοχρωμοκύττωμα και πόνος στη μέση

Φαιοχρωμοκύττωμα και “ύποπτος” πόνος στη μέση Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι σπάνιος ενδοκρινικός όγκος του συμπαθητικού νευρικού…

Read more
19 July 2022
Chiropractic Care – Tips for avoiding strain and injury after yard work

How can you avoid strain and injury after yard work? Just as playing football or…

Read more
04 July 2022
Fascial Adhesions of the Neck

What are Fascial Adhesions of the Neck? Fascial adhesions, also known as scar tissue adhesions…

Read more
10 June 2022
Diet, exercise and health

The most effective health interventional therapy available for the prevention and treatment of coronary heart…

Read more