Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Χειροπρακτική και Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής
04 January 2022

Χειροπρακτική και Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Χειροπρακτική και Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Σε μία έρευνα, μετρήθηκε η αποτελεσματικότητα των συντηρητικών θεραπειών συμπεριλαμβανομένων της άσκησης, των χειροπρακτικών αρθρικών κινητοποιήσεων και της φαρμακευτικής αγωγής σε ενήλικες με σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.

Οι συμμετέχοντες έπασχαν από το προαναφερθέν σύνδρομο και αξιολογήθηκαν οι συντηρητικές θεραπείες έναντι των εικονικών θεραπειών και άλλων.

Η χειροπρακτική αρθρική κινητοποίηση μαζί με στοχευμένες ασκήσεις, δίνει πολύ καλά αποτελέσματα ως θεραπεία έναντι των γενικών ασκήσεων, έναντι των εξειδικευμένων ασκήσεων μόνον, έναντι των εικονικών θεραπειών – placebo.

Περισσότερα για την έρευνα εδώ.