Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Χειροπρακτική και φυσιολογία μεσοσπονδύλιων δίσκων
28 April 2022

Χειροπρακτική και φυσιολογία μεσοσπονδύλιων δίσκων

Τα αποτελέσματα της χειροπρακτικής στην φυσιολογία των μεσοσπονδύλιων δίσκων.

Η χειροπρακτική φροντίδα υγείας  προτείνεται και ενδείκνυται για την θεραπεία και πρόληψη των πόνων στη μέση.

Η δράση τους είναι κυρίως μηχανική αλλά και νευροφυσιολογική.

Οι χειροπρακτικές κινητοποιήσεις και ανατάξεις έχουν θετικά αποτέλεσματα στην φυσιολογία των μεσοσπονδύλιων δίσκων, κυρίως μέσω της διάχυσης και ροής του νερού και της μοριακής μεταφοράς στοιχείων, τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία τους.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28715273/