Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Χειροπρακτική και Ehlers – Danlos σύνδρομο
25 July 2022

Χειροπρακτική και Ehlers – Danlos σύνδρομο

Μπορεί η χειροπρακτική να βοηθήσει ασθενείς με Ehlers – Danlos σύνδρομο;

Η χειροπρακτική φροντίδα υγείας δύναται να βοηθήσει την κινητικότητα και στάση των ασθενών με σύνδρομο Ehlers – Danlos ή άλλα σύνδρομα που προσβάλουν τον συνδετικό ιστό, μέσω των χειροπρακτικών ανατάξεων της σπονδυλικής στήλης και των λοιπών αρθρώσεων.

Η κινητικότητα των αρθρώσεων και η λεπτομερή αξιολόγηση στάσης και κίνησης του σώματος καθώς και το πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είναι το πεδίο έρευνας και ενεργής θεραπείας του χειροπράκτη.

Η χειροπρακτική θεραπεία έχει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Περισσότερα σε αυτό το σύνδεσμο.