Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Χειροπρακτική Φροντίδα – Φαιοχρωμοκύττωμα και πόνος στη μέση
19 July 2022

Χειροπρακτική Φροντίδα – Φαιοχρωμοκύττωμα και πόνος στη μέση

Φαιοχρωμοκύττωμα και “ύποπτος” πόνος στη μέση

Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι σπάνιος ενδοκρινικός όγκος του συμπαθητικού νευρικού συστήματος που εντοπίζεται στην μυελώδη μοίρα των επινεφριδίων.

Ο όγκος εκκρίνει κατεχολαμίνες π.χ. επινεφρίνη.

Η συμπτωματολογία ποικίλει και μπορεί να εκφραστεί είτε ως πονοκέφαλος (κεφαλαλγία), είτε ως εφίδρωση με αίσθημα παλμών- φτερουγίσματα, είτε και ως πόνος στη μέση.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι υπερτασικοί και ενδέχεται να παρουσιάσουν το “σύνδρομο του πανικού”.

Ο χειροπράκτης θα πρέπει να είναι ενήμερος και παρατηρητικός για την κλινική εικόνα του ασθενούς και εάν υποπτευθεί φαιοχρωμοκύττωμα να παραπέμψει τον ασθενή στον ιατρό του για διάγνωση και θεραπεία, καθώς αποτελεί πάθηση, η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μία χαρακτηριστική περίπτωση ασθενούς με σύμπτωματολογία πόνου στη μέση : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17996552/