Θεραπεία Τενοντίτιδας Ώμου (Στροφικού Πετάλου)

Η τενοντίτιδα ώμου(ή στροφικού πετάλου) ουσιαστικά είναι μια μορφή φλεγμονής του τένοντα ή των τενόντων των μυών του ώμου, η οποία επιφέρει αρχικά  πόνο και σε προχωρημένη κατάσταση δυσχέρεια/ αδυναμία στη λειτουργία του ώμου.

Ενδέχεται η τενοντίτιδα να υπάρχει είτε στον υπακάνθιο μυ, είτε στον υποπλάτιο μυ, είτε στους ελλάσων ή μείζων στρογγύλους μύες, είτε στον υπερακάνθιο μυ.

Η σημαντικότερη αιτία τενοντίτιδας είναι η υπέρχρηση ή μη ορθή λειτουργία της άρθρωσης του ώμου.

Μία συχνή αιτία τενοντίτιδας στον ώμο είναι η υπακρωμιακή προστριβή όπου κατά την ανύψωση του άνω άκρου οι τένοντες προσκρούουν στην οστεΐνη επιφάνεια που βρίσκεται άνωθεν αυτών και λέγεται ακρώμιο.

Ουσιαστικά είναι η  συμπίεση των τενόντων των στροφέων (κυρίως του υπερακανθίου μυός) μεταξύ της κεφαλής του βραχιόνιου οστού και του ακρωμίου.

Οι ασθενείς αναφέρουν σταδιακής έναρξης πόνο που επιδεινώνεται κατά την ανύψωση του άκρου πάνω από το επίπεδο του ώμου.

Ενδείξεις που συνηγορούν για ρήξη τενόντων του στροφικού πετάλου είναι ο νυκτερινός πόνος, ο πόνος που ακτινοβολεί στο βραχίονα, η μυϊκή αδυναμία και η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού εύρους κίνησης του άκρου.

Η θεραπεία προϋποθέτει καλή αξιολόγηση της πάθησης και αποτελείται από χειροπρακτική, κινησιοθεραπεία, χρήση του medical stick, αποιδοιματική μάλαξη , ενδυνάμωση των μυών , διατάσεις.