Θεραπεία Νεύρωμα Morton

Στο νεύρωμα Morton ο πόνος είναι δυνατός και έντονος (οξύς πόνος).

Δημιουργεί την αίσθηση «βελόνων» ή ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόσθιο τμήμα του ποδιού.

Εντοπίζεται ανάμεσα στους δακτύλους και μπορεί να εξαπλωθεί στο υπόλοιπο άκρο πόδι.

Παρατηρείται μετά από 20 λεπτά βάδισης, ιδιαίτερα με στενά υποδήματα. Ο πόνος μπορεί να υποχωρήσει με την αφαίρεση των υποδημάτων.

Το νεύρο μπορεί να συμπιέζεται είτε από τα μετατάρσια, είτε από τους θυλάκους που προφυλάσσουν την άρθρωση από τριβές.

Ο θύλακος μπορεί να ερεθιστεί, λόγω πιέσεων, να γεμίσει υγρό, να αυξηθεί ο όγκος του και να συμπιέσει το νεύρο.

Όταν το νεύρο πιέζεται, αυξάνεται το πάχος της θήκης του. Όσο όμως πραγματοποιείται πάχυνση της θήκης, τόσο οι ιστοί στο εσωτερικό συμπιέζονται και επιδεινώνεται η κατάστασή τους.

Τότε εμφανίζονται οι πόνοι. Στο σημείο συμπίεσης, επίσης το νεύρο παρουσιάζει μερικές φορές διόγκωση.

Η θεραπεία προϋποθέτει αρκετές συνεδρίες και αποτελείται από κινησιοθεραπεία, αποιδοιματική μάλαξη, διατάσεις, ενδυνάμωση των μυών του πέλματος, χρήση του medical stick, χειροπρακτική θεραπεία πέλματος ή όλου του ποδιού και l.l. laser therapy.