Θεραπεία Συνδρόμου Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

Το Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας, αλλιώς γνωστό και ως «γόνατο των δρομέων» είναι η φλεγμονή της λαγονοκνημιαίας ταινίας στην εξωτερική περιοχή του γόνατος , ως αποτέλεσμα υπέρχρησης .

Η λαγονοκνημιαία ταινία τοποθετείται κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του μηρού, από τη λεκάνη  ως την κνήμη, ενώνοντας ουσιαστικά το ισχίο με το γόνατο.

Είναι εξαιρετικά σημαντική στην σταθεροποίηση της εξωτερικής πλευράς του γόνατος κατά την κάμψη και την έκταση.

Η βασική κίνηση στην οποία συμμετέχει η λαγονοκνημιαία ταινία είναι η απαγωγή του κάτω άκρου. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε συμμετέχει και στην κάμψη-έκταση γόνατος.

Η αιτιολογία του συνδρόμου προστριβής έγκειται στην υπέρμετρη τριβή του άπω τμήματος της ταινίας καθώς, μετατοπίζεται πάνω από τον έξω κόνδυλο ή επικόνδυλο του μηριαίου.

Το γεγονός αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενης κάμψης και έκτασης του γόνατος προκαλώντας έτσι προστριβή και πιθανό ερεθισμό στην ταινία.

Η συμπτωματολογία του συνδρόμου συνήθως εμφανίζει καυσαλγία ή/και διαξιφιστικό πόνο που συγκεντρώνεται στην εξωτερική πλευρά του γόνατος.

Η θεραπεία αποτελείται από κινησιοθεραπεία, διατάσεις, αποιδοιματική μάλαξη, ενδυνάμωση των μυών της περιοχής, LL laser therapy.