Θεραπεία Στενωτικής Τενοντοελυτρίτιδας (Εκτινασσόμενος δάκτυλος)

Η Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα είναι είτε η στένωση του τενόντιου ελύτρου των καμπτήρων είτε/και  η φλεγμονώδης διόγκωση των τενόντων των καμπτήρων μυών, η οποία επικεντρώνεται στα χέρια και στα πόδια.

Πιο συνηθισμένη σε πάσχοντες από ρευματοειδή νοσήματα και διαβητικούς, ορισμένες φορές συγχρόνως με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Μπορεί να παρουσιαστεί ως ξαφνικό οίδημα του δέρματος και μπορεί να συνοδεύεται από κοκκίνισμα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει προηγηθεί τραυματισμός, ο πόνος είναι έντονος και εξουθενωτικός, ακόμα και κατά την ανάπαυση.

Τα πρώτα συμπτώματα της πάθησης αυτής εμφανίζονται όταν κινούμε τα χέρια μας ή περπατάμε.

Το δάκτυλο παραμένει σε θέση κάμψης και με δυσκολία μπορεί να ευθειαστεί.

Μπορεί να προσβληθεί οποιοδήποτε δάκτυλο, συνήθως ο αντίχειρας ή το μικρό δάκτυλο.

Η θεραπεία αποτελείται από κινησιοθεραπεία, χρήση medical stick, αποιδοιματική μάλαξη, διατάσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης του δακτύλου.