Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Ιερολαγόνιο σύνδρομο και Χειροπρακτική
19 May 2022

Ιερολαγόνιο σύνδρομο και Χειροπρακτική

Ιερολαγόνιο σύνδρομο και Χειροπρακτική Αξιολόγηση και Θεραπεία.

Το ιερολαγόνιο σύνδρομο, ή δυσλειτουργία στην ιερολαγόνια άρθρωση, ή ιερολαγονίτιδα εκφράζονται και δίνουν ως σύμπτωμα πόνο στην ιερολαγόνια άρθρωση.

Συχνά αγνοείται ή διαγνώζεται εσφαλμένα ως οσφυαλγία ή μυϊκός τραυματισμός στους γλουτούς.

Συνήθως προκαλείται από υπερκινητικότητα, υποκινητικότητα ή απόκλιση της ιερολαγόνιας άρθρωσης.

Μία από τις πολλές αιτίες του συνδρόμου είναι ο τραυματισμός των ιερολαγόνιων συνδέσμων, ο οποίος οδηγεί προοδευτικά σε υπερκινητικότητα της άρθρωσης και μετέπειτα σε αρθρίτιδα.

Άλλη μία αιτία είναι οι ορμονολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι χειροπρακτικές ανατάξεις και κινητοποιήσεις βελτιώνουν ή επαναφέρουν την κίνηση στην ιερολαγόνια άρθρωση, απαλύνοντας τον πόνο.

Η χειροπρακτική αξιολόγηση και θεραπεία ενδείκνυται και είναι αποτελεσματική για το ιερολαγόνιο σύνδρομο.

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22196424/