Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Χειροπρακτική Φροντίδα και Οσφυϊκή μοίρα
09 June 2022

Χειροπρακτική Φροντίδα και Οσφυϊκή μοίρα

Χειροπρακτική Φροντίδα για αποκατάσταση των τραυματισμών στην οσφυϊκή μοίρα.

Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι 60 – 70% των ενηλίκων, οι οποίοι διαμέμουν στις εκβιομηχανοποιημένες χώρες, θα βιώσουν πόνο στη μέση ή στην οσφυϊκή μοίρα. Αυτό έχει ως προέκταση ότι ο πόνος στη μέση είναι η κύρια αιτία απουσίας από την εργασία και περιορισμού κίνησης και άθλησης παγκοσμίως.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Oregon Health and Sciences University στο Portland, ανέδειξαν περαιτέρω ότι ο πόνος στη μέση αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στους αθλητές.

Σε ένα άρθρο δημοσιευμένο στο Sports Health, μερικοί επιστήμονες επισήμαναν ότι ενώ υπάρχουν λίγα είδη θεραπείας για τους αθλητές με πόνο στη μέση, οι χειροπρακτικές ανατάξεις σπονδυλικής στήλης αποτελούν μία από τις πιο ισχυρά αποδεδειγμένες, με στοιχεία, θεραπείες μαζί με την χρήση θερμότητας στην περιοχή.

Μία μελέτη σύγκρινε την αισθητικότητα, αντίληψη και το επίπεδο του πόνου ανάμεσα σε δύο ομάδες: η πρώτη δέχτηκε χειροπρακτική φροντίδα και η δεύτερη δέχτηκε θεραπεία σε κλινική πόνου. Μετά από 8 εβδομάδες, η ομάδα που δέχτηκε χειροπρακτική φροντίδα είχε βελτίωση στην αντίληψη, αισθητικότητα και στο επίπεδο του πόνου.