Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

14 September 2022
Treatment for long COVID: supplementation, oxygenation, and suggested treatment modalities

Treatment for long COVID includes methods to improve oxygenation and provide proper supplementation in addition…

Read more
28 March 2022
Πόνος στη μέση – Φλεγμονή και Χειροπρακτική

Πόνος στη μέση Ο πόνος στη μέση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει την καθημερινότητα και…

Read more
02 March 2022
Αυχενικό Σύνδρομο – Πόνος στον Αυχένα

Αυχενικό Σύνδρομο – Πόνος στον Αυχένα Ο πόνος στον αυχένα και τα συνοδά του σημεία…

Read more