Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

09 June 2022
Χειροπρακτική Φροντίδα και Οσφυϊκή μοίρα

Χειροπρακτική Φροντίδα για αποκατάσταση των τραυματισμών στην οσφυϊκή μοίρα. Ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι 60 –…

Read more
23 February 2022
Πρώτη επίσκεψη στον Χειροπράκτη – First visit to the Chiropractor

Πρώτη επίσκεψη στον Χειροπράκτη – First visit to the Chiropractor   Όταν έχετε πόνο στον…

Read more