Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Αυχενικοί Μεσοσπονδύλιοι Δίσκοι και Χειροπρακτική
21 December 2021

Αυχενικοί Μεσοσπονδύλιοι Δίσκοι και Χειροπρακτική

Αυχενικοί Μεσοσπονδύλιοι Δίσκοι και Χειροπρακτική

Ο εκφυλισμός των αυχενικών μεσοσπονδύλιων δίσκων ( CDD – Cervical Disc Degenaration) είναι προοδευτικός, σχετίζεται με την ηλικία και οδηγεί συχνά σε πόνο στον αυχένα και σε ριζοπάθεια.
Από εμβιομηχανική οπτική , ο εκφυλισμός του αυχενικού δίσκου είναι η απώλεια ή βλάβη της δομής του μεσοσπονδύλιου δίσκου.
Συνεπής με την πλειοψηφία των δημοσιευμένων κλινικών οδηγιών για τον πόνο στον αυχένα, η οδηγία “2017 American Physical Therapy Association Neck Pain CPG” προτείνει αυχενικές ανατάξεις και αυχενική αρθρική κινητοποίηση ως παρέμβαση για την αντιμετώπιση των οξείων, υποξείων και χρόνιων συμπτωμάτων, των περιπτώσεων όπου ο πόνος είτε συνυπάρχει με κινητικές δυσκολίες , είτε έχει εξαπλωθεί σε γειτνιάζοντα μέρη του σώματος.
Με μία σειρά χειροπρακτικών θεραπειών , ανακουφίζεστε από το πόνο στον αυχένα και την αιτία του πόνου.