Άρθρα και Έρευνες – Blog and Research

Αυχενική μοίρα, διαβήτης τύπου ΙΙ και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
29 August 2022

Αυχενική μοίρα, διαβήτης τύπου ΙΙ και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Ιδιοδεκτικότητα της Αυχενικής Μοίρας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και πιθανός συσχετισμός με το επίπεδο της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαρίνης (HbA1c).

Στη μελέτη, που συμμετείχαν 97 άτομα (63 άνδρες και 34 γυναίκες, ηλικίας 59.0 ± 6.8 ετών), έχει ως στόχο την σύγκριση της αυχενικής ιδιοδεκτικότητας μεταξύ ατόμων με διαβήτη τύπου 2 και υγιή ατόμων και εάν υπάρχει συσχετισμός του επιπέδου της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) με την ελλειπή ή όχι ιδιοδεκτικότητα της αυχενικής μοίρας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Η ιδιοδεκτικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να προσδιορίζει πού, ένα συγκεκριμένο τμήμα του σώματος βρίσκεται ακριβώς στο χώρο.

Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι η αυχενική ιδιοδεκτικότητα είναι αισθητά μειωμένη στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 και το επίπεδο της HbA1c σχετίζεται με την μειωμένη αυχενική ιδιοδεκτικότητα.